Jesteś tutaj > Strona główna > JAK DOBRAĆ GRZAŁKE

Sklep www.tanie-grzanie.net

JAK DOBRAĆ GRZAŁKE

Prawidłowy dobór grzałki elektrycznej do grzejnika c.o. zapewnia optymalną współpracę tych elementów. Aby ułatwić tę czynność, w tabelach danych technicznych grzejników c.o. zawarte zostały informacje na temat optymalnych mocy grzałek przeznaczonych do poszczególnych modeli. Jest to jednocześnie potwierdzenie możliwości wyposażania grzejników w elementy grzejne. W przypadku grzejników nie ujętych w zestawieniach należy stosować zasady zawarte w poniższej tabeli lub w dokumentacji grzałek, sprawdzając wcześniej czy konstrukcja tych grzejników pozwala na współpracę z grzałką.INFORMACJA. W przypadku gdy dla wydajności grzejników 480 i 720W teoretyczna wartość mocy elektrycznej grzałki wynosi odpowiednio 300 lub 600W oraz 600 lub 900W istotne jest zdefiniowanie ostatecznego przeznaczenia budowanego układu. Jeśli grzejnik wraz z grzałką będzie pracował na potrzeby ogrzania intensywnie schładzanego pomieszczenia, wtedy w obu przypadkach należy wybrać grzałkę o większej mocy. Natomiast gdy grzejnik podgrzewany grzałką będzie pełnił jedynie rolę suszarki np. do ręczników wystarczy zastosować grzałki o niższych mocach.


MONTAŻ

Podstawowe zasady montażu grzałek elektrycznych (szczegółowe informacje zawarte są w ich dokumentacji):

  • Dobór grzałki do grzejnika musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w ich dokumentacji (dla ułatwienia w tabelach danych technicznych grzejników c.o. mogących współpracować z grzałkami elektrycznymi, zostały umieszczone zalecane wydajności grzałek)
  • Lokalizacja grzejnika z zamontowaną grzałką w stosunku do innych urządzeń sanitarnych (np. wanna, umywalka) powinna uwzględniać wymagania dla posiadanego przez grzejnik stopnia ochrony IP.
  • Zalecanym położeniem montażowym jest pionowy układ elementu grzejnego z częścią sterującą skierowaną ku dołowi. Montaż elementem sterującym do góry jest niedopuszczalny. Grzałka może być także zamontowana w układzie poziomym (schematy poniżej).
  • Decydując się na montaż grzałki w grzejniku należy przewidzieć dostępność elementów regulacyjnych i przyłączeniowych podczas eksploatacji.
  • W przypadku chęci późniejszej instalacji grzałki (nie jednocześnie z grzejnikiem), wymagane jest staranne zaplanowanie takiej możliwości szczególnie gdy montaż wymaga użycia trójnika przyłączeniowego.
  • Grzejnik c.o. przeznaczony do współpracy z grzałką powinien być wyposażony w zawór odcinający lub termostatyczny, który pozwoli na odcięcie grzejnika od instalacji c.o.
  • Należy zwrócić szczególną uwagę na skuteczne uszczelnienie połączenia grzejnika c.o. z grzałką – elementy uszczelniające zawarte są w zestawie z grzałką.
  • Niewskazany jest montaż grzałek w strefach grzejnikowych o nieznacznym przepływie wody z uwagi na skłonności tych miejsc do gromadzenia osadów, które mogą odkładać się na elemencie grzejnym.

UWAGA. W przypadku grzejników drabinkowych i o powtarzających się elementach konstrukcyjnych (np. listwach) wskazane jest aby element grzejny położony był prostopadle do tych elementów. Zasada jest szczególnie istotna w przypadku poziomego montażu grzałki.